Disclaimer

Op deze pagina hebbenn wij een disclaimer opgenomen voor het gebruik van onze website (Bestevandaag.nl). U vindt in deze disclaimer informatie over onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie die wij verzamelen, analyseren en schrijven is volledig gratis. Het is niet toegestaan om informatie van deze site te kopieëren, verspreiden of op een andere manier te misbruiken. U mag de informatie die op deze website te vinden is alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen die op onze website (Bestevandaag.nl) te vinden zijn te her-gebruiken. Alleen wanneer u of uw organisatie hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gevraagd én gekregen, mag materiaal gekopieerd en her-gebruikt worden conform de gemaakte afspraken. Het intellectueel eigendom berust bij Bestevandaag.nl

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Uiteraard doen wij ons uiterste best om deze website zo actueel mogelijk te houden. Merkt u echter op dat, ondanks onze inspanningen, u op informatie komt die (naar uw mening) niet (meer) relevant of onjuist is, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid ervaren. We zouden het op prijs stellen als u ons in dat geval op de hoogte brengt middels een e-mail naar info@bestevandaag.nl.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bestevandaag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyper links verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bestevandaag.nl op deze pagina.